Hem

droppeOrigo Företagsutveckling har sitt fokus i verksamheter vilka är i behov av förändring. Det är ofta av karaktären förbättrad lönsamhet, tillväxt, ”turn around” eller annan genomgripande förändring.

Arbetet sker på uppdrag, korta eller långa beroende på inriktning eller komplexitet. Uppdrag i mindre lokala verksamheter till större långsiktiga i stora börsnoterade bolag. Vi har en gedigen erfarenhet och vana att hantera förändringsarbete och driva större projekt. Med mer än 25 inom B2B, som ledare, Vd och flertalet styrelseuppdrag finns en solid plattform för uppdrag. Skapa affärsplaner för all form av företag, marknadsföring& försäljning är vardag för oss. Specialistkompetens inom Transport& Logistik .

Origo Företagsutveckling har i tillägg ett antal partners, vilka kompletterar tjänsterna med process& kvalitetsstyrning, change management samt bemanning och rekrytering.